Saturday, 15 September 2012

Hari Keluarga dan Sukan

IQ Abrar telah menganjurkan Hari Keluarga dan Hari Sukan IQ Abrar 2012.  Alhamdulillah, sambutan yang mengalakkan daripada ibu bapa. Kami di IQ Abrar mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian ibu bapa melibatkan diri dalam aktiviti yang kami anjurkan.

                                                   Tarikh:  15 September 2012

Tempat:  Ridhwan Chalet Pantai Melawi
                                                    Masa: 8.15 Pagi - 1 Tengah hari